MENU

Lions is een organisatie die uit humane overwegingen maatschappelijke noden lenigt. Deze privé-organisatie telt 1 350 000 leden in 210 landen. De leuze is “We Serve“. In België gaat de (gratis) hulp naar acties die mensen met een beperking meer levenskwaliteit verlenen en naar diverse vormen van kansarmoede. Alle fondsen die door fundraising bijeengebracht worden, worden besteed aan caritatieve acties. Lions geloven immers dat ze iets ten goede kunnen bijdragen aan de maatschappij.

 

LIONS CLUB ‘EVERGEM - VLAAMSE VALLEIEN’

© 2007 - 2000   Lions Club EVERGEM - VLAAMSE VALLEIEN

 

 

LIONS CLUB ‘EVERGEM - VLAAMSE VALLEIEN’